Skip to content

ဆက်သွယ်ရန်

စီးပွားဆက်ဆံရေး

ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေး

တိုတယ်အင်နာဂျီ(စ်)အီးပီမြန်မာ

အမှတ်-၅၊ စွယ်တော်မြတ်ရေကန်တော်လမ်း၊

ပန်းပင်ကုန်း (၅) ရပ်ကွက်၊

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

 

ဖုန်း-  +၉၅ (၁) ၆၅၀ ၉၇၇၊ ၆၅၀ ၉၈၉၊ ၆၆၀ ၄၆၆

ဖက်စ်- +၉၅ (၁) ၆၅၀ ၄၇၈၊ ၆၅၀ ၄၇၉၊

အီးမေးလ်- [email protected]

အလုပ်အကိုင်များ